Vanatoare

Swarovski DS II Manual de utilizare

Swarovski DS II Noua generatie de lunete inteligente de a ajuns la nivelul 2.

Swarovski DS II

1 Inel de ajustare a dioptriei
2 Inel de reglare a magnificației
3 Capacul compartimentului pentru baterii
3.1 Baterie (CR123A)
3.2 Instrumente de reglare
3.3 Cheie torx
4 Capac pentru reglajul pe înălțime
5 Reglaj pe înălțime
6 Capac pentru reglajul pe laterală
7 Reglajul pe laterală
8 Turelă paralaxă
9 Buton de măsurare
10 Reglarea luminozității iluminare reticul +
11 Reglarea luminozității iluminare reticul –
12 LED Bluetooth®*
13 Capace de protecţievedere clară
14 Capac pentru șină SWAROVSKI OPTIK
15 Unealta de ajustare mare
*Bluetooth este o marcă a Bluetooth SIG, Inc.

Swarovski DS II

OPERARE
2.1 REGLAREA REZOLUȚIEI IMAGINII

Swarovski DS II

Reglarea dvs. individuală pentru cea mai bună claritate a reticulului o veţi obţine prin rotirea simplă a inelului de ajustare a dioptriei.
Rotiți mai întâi complet spre stânga inelul de ajustare a dioptriei (în sens invers acelor de ceasornic) şi apoi spre dreapta, până când reticulul arată claritatea optimă. Dacă reticulul este reglat clar, atunci şi ecranul este reglat clar.

2.2 Modificarea magnificatiei – Swarovski DS II

Swarovski DS II

Prin rotirea inelului de reglare a magnificaţiei cu până la 180° puteţi regla continuu magnificaţia dorită. Scala de la inelul de reglare permite o citire simplă şi confortabilă a reglajului.
Pentru optimizarea mai bună, învelişul moale, profilat al inelului de reglare posedă o proeminență. Dacă se modifică magnificaţia, atunci poziţia punctului de ochire şi a aţelor de vânt se aliniază aproape concomitent.

2.3 RETICULUL ÎN A DOUA PARTE A PLANULUI IMAGINII (PLAN IMAGINE OCULAR)

La modificarea magnificaţiei, reticulul rămâne la fel de mare – se modifică mărimea imaginii, însă nu şi cea a reticulului şi a ecranului. Chiar şi în cazul magnificaţiilor ridicate este acoperit doar puţin din ţintă.

2.4 OPERAREA TURELEI PARALAXĂ

Cu turela paralaxă puteţi regla claritatea optimă pentru fiecare distanţă a ţintei şi evita erori de ţintire prin paralaxă. Reglarea paralaxei poate fi efectuată de la 50 m până la infinit.
Reglaţi magnificaţia la maximum şi rotiţi turela paralaxă până când imaginea apare cel mai clar.
Mişcaţi acum ochiul stânga-dreapta în zona pupilei de ieşire. Dacă reticulul se mişcă faţă de imagine, atunci corectaţi reglarea paralaxei până când între mişcarea reticulului şi mişcarea imaginii nu se mai poate identifica nicio diferenţă.

2.5 OPERAREA ILUMINĂRII RETICULULUI

Swarovski DS II

Pentru pornirea iluminării reticulului (reticul de noapte) ţineţi apăsat concomitent butonul plus şi minus o jumătate de secundă. Alternativ
puteți apăsa timp de o jumătate de secundă fie numai butonul plus, fie numai butonul minus. Funcția SWAROLIGHT de pe lunetă pornește automat
atunci când punctul central de ochire este activat (modul nocturn).

Funcția SWAROLIGHT

Un senzor inteligent de înclinare detectează dacă arma de foc este în poziție de tragere. Iluminarea reticulului se oprește automat atunci când arma de
vânătoare este înclinată 70° în sus sau în jos sau în jos sau în lateral cu mai mult de 30°. Pornește automat atunci când arma este readusă în poziție.

2. Reglarea luminozităţii

Swarovski DS II

Dacă este pornită iluminarea
reticulului, atunci puteţi regla luminozitatea cu ajutorul butoanelor +/– şi selecta reglajul preferat din 64 nivele de luminozitate.
Pentru găsirea rapidă a luminozităţii optime, butonul poate fi menţinut apăsat (impuls de durată), prin apăsarea singulară a butoanelor (impuls singular) efectuaţi ajustarea fină.

Setare luminozitate inițială
Pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună vizibilitate cu putință în timpul utilizării, SWAROVSKI DS II selectează automat unul dintre cele trei niveluri de luminozitate bazate pe luminozitatea ambientală.

 1. Oprirea
  Pentru oprirea iluminării reticulului ţineţi apăsat butonul plus şi minus timp de o secundă.

2.6 REPREZENTARE ECRAN CU FUNCŢII ŞI AVERTIZĂRISWAROVSKI DS II

Produsul poate fi comandat aici

Aplicația dS Configurator vă pune la dispoziție mai multe opțiuni, astfel încât puteți să configurați dS-ul în funcție de preferințele dumneavoastră:

• Afișaj metric sau imperial
• Selectați tipul de reticul
• Viteza vântului, viteza glonțului, timpul de zbor și energia de impact: Selectați parametrii (max. 3) pe care doriți să-i afișați și stabiliți locul unde sunt poziționați pe ecran (a se vedea Punctul 12 „Câmpuri de afișare personalizabile”)
• Activați sau dezactivați elementele de pe afișaj (marcajele privind curenții de aer, indicatorul de aliniere)
• Setați valori specifice (viteza vântului, lățimea liniei marcajelor privind curenții de aer, lățimea reticulului, durata afișării)

Swarovski DS II
Swarovski DS II

1. Reticul iluminat

2. Semn de țintire pentru măsurarea distanței
Prin apăsarea pe butonul de măsurare apare un cerc luminos, semnul de țintire pentru măsurarea distanței (vezi la punctul 2.7 „Măsurarea distanţei
şi corectarea punctului de ochire“).

3. Distanţa
Afișarea măsurătorii precise a intervalului.

4. Punct de ochire corect
A se vedea punctul 2.7 „Măsurarea distanței și corecția punctului de ochire”. Aplicația dS Configurator vă permite să alegeți între mai multe tipuri diferite de reticul.

5. Aţe de vânt
Distanțele dintre marcajele privind curenții de aer rezultă din combinația între informațiile despre interval și datele balistice de pe armă/muniție pe care ați introdus-o în aplicația dS Configurator.
Afișarea marcajelor privind curenții de aer este opțională și poate fi activată sau dezactivată din aplicația dS Configurator.
În cazul unui drift prea mare al vântului, ațele de vânt se pot afla în afara ecranului. În acest caz, acestea vor fi ascunse. Dacă driftul vântului este
prea mic și astfel ațele vântului sunt prea aproape unele de altele, atunci acestea vor fi de asemenea ascunse. Valoarea respectivă ascunsă va fi înlocuită pe ecran prin „-”.

6. Indicator de aliniere
Indicatorul de aliniere vă spune dacă arma este într-o poziție perfect orizontală. Simbolul dispare după o secundă.
Afișarea indicatorului de aliniere este opțională și poate fi activată sau dezactivată din aplicația dS Configurator.

7. Avertizare Time-out

Cu 10 secunde înainte de dezactivarea ecranului (pentru reglare vezi punctul 2.9 „Funcţie de deconectare automată“) apare un simbol clepsidră.

8. Avertizare privind bateria
La apariţia simbolului pentru baterie este necesară o înlocuire imediată a bateriei; începând din acel moment sunt posibile încă aproximativ 100 de
măsurători. Utilizarea dS este desigur posibilă în orice moment doar cu reticulul fizic.
Puteți verifica starea bateriei în aplicația dS Configurator, dacă sunteți conectat la lunetă.

9 şi 10. săgeată sus/jos
Punctul de ochire se află deasupra resp. dedesubtul ecranului. Dacă reduceţi magnificația, atunci punctul de ochire devine din nou vizibil.

11. Over Ballistic Range
Punctul de ochire nu poate fi calculat, ceea ce poate avea ca motive următoarele: Distanţa de măsurare > 1024 m, unghi > 45 ° până la 600 m,
unghi > 30 ° între 600 şi 1024 m.

12 câmpuri de afișare personalizabile
Trei dintre câmpurile personalizabile (pozițiile 1-3 de pe afișaj) sunt disponibile în zona rezervată vitezei vântului, vitezei glonțului, timpului de zbor și energiei de impact.
În aplicația dS Configurator puteți seta parametrii pe care doriți să-i afișați pe ecran. În plus, puteți selecta una dintre cele trei poziții de afișare.

Viteza vântului

Aplicația dS Configurator vă permite să alegeți între cinci tipuri diferite de viteze ale vântului
Puteți activa acest parametru și puteți alege poziția de afișare dorită (1-3) din aplicația dS Configurator.

Viteza glonțului
Viteza glonțului la punctul țintă este reglată automat la intervalul măsurat în conformitate cu datele dvs. balistice.
Puteți activa acest parametru și puteți alege poziția de afișare dorită (1-3) din aplicația dS Configurator.

Timp de zbor
Timpul de zbor spre punctul țintă este reglat automat la intervalul măsurat în conformitate cu datele dvs. balistice.
Puteți activa acest parametru și puteți alege poziția de afișare dorită (1-3) din aplicația dS Configurator.

Energia de impact (Knock-down power)
Energia de impact este indicată automat pe distanţa măsurată în funcție de datele dvs. balistice.
Puteți activa acest parametru și puteți alege poziția de afișare dorită (1-3) din aplicația dS Configurator.

2.7 MĂSURAREA DISTANŢEI ŞI CORECŢIA PUNCTULUI DE OCHIRESWAROVSKI DS II

Swarovski DS II

Dacă apăsaţi butonul de măsurare, apare un cerc luminos, semnul de țintire pentru măsurarea distanței şi este activată funcţia de măsurare. Dacă eliberaţi butonul de măsurare, atunci este declanşată măsurarea şi apare punctul de ochire, care poate fi calculat pe baza datelor introduse. Indicatorul de măsurare este punctul de ochire central al reticulului fizic.
Dispozitivul măsoară distanţa exactă şi indică automat şi imediat punctul de ochire exact, luând în considerare magnificația reglată, presiunea
atmosferică, temperatura şi unghiul.

2.8 AFIȘAREA ÎN CAZ DE MĂSURARE GREȘITĂSWAROVSKI DS II

Dacă în cazul măsurării distanței apare afișarea „—-“, atunci fie domeniul de măsurare este depășit, fie gradul de reflexie al obiectului este insuficient.

2.9 DISTANȚA

Distanța maximă de măsurare este influențată de următorii factori:

Observație:
SWAROVSKI OPTIK nu își asumă nicio garanţie, dacă laserul în dS afectează sau deteriorează alte dispozitive (de ex. aparate complementare cu
vedere nocturnă, etc.).

2.10 FUNCŢIE DE DECONECTARE AUTOMATĂ

Puteți seta în aplicația dS Configurator perioada de timp după care iluminarea reticulului și a afișajului se oprește automat. Pentru a vă avertiza, un simbol în formă de clepsidră va apărea pe ecran timp de
10 secunde înainte de a se opri automat. Puteți mări această perioadă apăsând butonul + sau – sau înclinând dS-ul cel puțin 20° la stânga sau
la dreapta. În cazul în care ecranul se oprește, activați butonul de măsurare pentru a efectua o nouă măsurare.

2.11 ÎNLOCUIREA BATERIEI

• Închideți iluminarea reticulului.
• Deşurubaţi capacul compartimentului pentru baterii în sens invers acelor de ceasornic.
• Scoateți bateria veche.
• Verificaţi la introducerea
noii baterii (tip CR123A), dacă partea marcată cu „+“ se află în poziţia corectă (vezi marcajul pe dispozitiv).
Avertizare: Nu folosiți acumulatori!
• Aşezaţi capacul compartimentului pentru baterii şi rotiți-l apoi în sensul acelor de ceasornic.

Bateriile nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere, ci sunteţi obligat prin lege să le returnați la un centru de colectare a bateriilor folosite. După folosire, puteţi returna gratuit bateriile în imediata
apropiere (de ex. în magazine sau la centrele de colectare din localitate). Bateriile sunt marcate cu simbolul unui coș de gunoi cu un X pe el. Protejați
împreună cu noi natura de substanțele poluante dăunătoare.

2.12 DURATA DE FUNCŢIONARE A BATERIEI

Consultaţi fişa de date tehnice ataşată!

2.13 CAPAC PENTRU ȘINĂ SWAROVSKI OPTIK (NUMAI VERSIUNEA SR)

Capacul inclus poate fi folosit pentru a proteja zonele expuse ale șinei. Îl puteți tăia la dimensiunile necesare și să-l trageți pe șină folosind degetele dumneavoastră.

3. TRAGEREA

3.1 CALIBRAREA DE BAZĂ
Pentru a asigura interacţiunea perfectă dintre luneta de ochire şi armă, mandataţi întotdeauna un atelier specializat să se ocupe de montare. Reticulul se află din fabrică în poziţie centrală mecanică.
Observație:
La montarea lunetei de ochire pe armă fiți atent la distanța de la ochi indicată (vezi fișa de date tehnice).

3.2 CALIBRAREA LUNETEI DE OCHIRE LA ARMĂ
Dacă poziţia punctului de impact se abate de la punctul de ochire, atunci aceasta poate fi corectată foarte simplu şi precis prin reglarea pe înălţime resp. pe lateral a lunetei de ochire. În acest proces, punctul central al reticulului rămâne întotdeauna în centru faţă de marginea câmpului de observare.

3.3 PREGĂTIRI PENTRU TRAGERE
Fiţi atent înainte de tragere la reglarea corectă a următorilor parametri:

 • Echilibrarea dioptriilor
 • Magnificație mare
 • Paralaxă

O fișă tehnică cu o formulă care poate fi utilizată pentru ochire se găsește în buzunarul manualului de utilizare. După ce o completați corect, aceasta vă va ajuta să introduceți datele dvs. personale cu privire la armă, muniție etc. în aplicația dS Configurator. Pentru a obține un punct de ochire exact, vă recomandăm să măsurați viteza inițială de ieșire din țeavă folosind sarcina dorită și să calculați coeficientul balistic (CB).

3.4 REGLAREA PE ÎNĂLŢIME ŞI PE LATERAL SWAROVSKI DS II

Swarovski DS II
 • Deschideţi capacul compartimentului pentru baterii şi scoateţi cheia torx şi instrumentul de reglare.
 • Capacele pentru instrumentele dedicate reglării pe înălțime și în lateral pot fi deschide cu cheia torx (TX 6) inclusă. După aceea, puteți regla pe înălțime și în lateral cu instrumentul de reglare sau instrumentul de reglare mare inclus (a se vedea Punctul 1. „Prezentare
  generală”, poziția 15).
 1. Reglaj pe înălțime: Rotiți instrumentul de reglare sau instrumentul de reglare mare (inclus) în mijlocul reglării pe înălțime…

a) … în cazul unei trageri joase în sensul acelor de ceasornic sau

b) … în cazul unei trageri înalte în sens invers acelor de ceasornic corespunzător corecţiei punctului de impact (per clic 1/4 MOA; 7 mm la 100 m).

 1. Reglaj pe laterală: Rotiți instrumentul de reglare sau instrumentul de relgare mare (inclus) în mijlocul reglării în lateral…

a) în cazul unei trageri spre stânga în sensul acelor de ceasornic sau
b) în cazul unei trageri spre dreapta în sens invers acelor de ceasornic corespunzător corecţiei punctului de impact (per clic 1/4 MOA; 7 mm la 100 m).

 1. În final capacele puse sunt înşurubate la loc cu cheia torx, iar aceasta şi instrumentul de reglare sunt depozitate în turela superioară.
  Corecția punctului de impact/clic o găsiți în fișă de date tehnice alăturată sau pe eticheta de pe reglarea pe înălţime resp. pe laterală a lunetei de
  ochire.

3.5 CONFIGURAREA LUNETEI SWAROVSKI DS II PRIN INTERMEDIUL APLICAŢIEI

Swarovski DS II
 • Instalaţi aplicaţia de configurare dS pe smartphone/tableta dvs (Android sau iOS).
 • Activaţi Bluetooth® atât pe smartphone cât şi pe dS. Pentru aceasta apăsaţi timp de 3 secunde simultan butoanele +/– de la luneta de ochire până când LED-ul clipește.
 • Conectaţi prin Bluetooth® smartphone-ul şi dS.
  Acest lucru se întâmplă cu ajutorul numărului de serie aflat pe partea inferioară a ocularului. După realizarea cu succes a conexiunii, LED-ul luminează permanent.
 • Introduceți valorile de ochire înregistrate în fișa tehnică în aplicația dS Configurator.
 • Transferaţi apoi înapoi datele la dS.
 • Pentru deconectarea Bluetooth® de la dS, apăsaţi din nou simultan timp de 3 secunde butoanele +/–.

Observație:
SWAROVSKI OPTIK nu își asumă nicio responsabilitate privind corectitudinea datelor calibrului care sunt afișate în aplicația dS Configurator și fiecare client este singur responsabil pentru verificarea
acestora.

3.6 SUGESTII ŞI SFATURI PRACTICE PENTRU MONTAREA LUNETEI Swarovski DS II

Astăzi sunt disponibile o multitudine de montări ale lunetei de ochire, care sunt mature din punct de vedere tehnic şi care permit o conectare sigură a
armei şi lunetei de ochire. Prin utilizarea instrumentului corect şi a efortului specific, atingeţi stabilitatea dorită la focul de armă şi precizia dorită. Citiţi cu atenție instrucțiunile de montaj ale producătorului
respectiv. În acestea se găsesc informații precise privind unealta potrivită şi suplimentar unele sugestii şi sfaturi practice pentru o montare profesională.
În cazul în care montați luneta cu ajutorul unui inel, vă recomandăm să folosiți indicatorul de aliniere din lunetă pentru a vă asigura că rezultatul este cât mai exact cu putință. După ce ați aliniat arma, plasați dS-ul pe montură, apăsați butonul de aliniere, apoi rotiți dS-ul până când indicatorul de aliniere este aliniat perfect pe afișaj. Indicatorul de aliniere va dispărea după o secundă.

• Cuplu:

Strângeţi şuruburile inelelor de ambele părţi cmax. 200 Ncm. Astfel corpul ţevii nu este presurizat inutil şi este garantată o montare fără
tensiune cu o precizie maxim posibilă. Pentru aplicarea unei forțe corecte este recomandată o cheie dinamometrică. Este interzisă în orice caz evitarea lipirii jumătăţilor inferioare ale inelelor printr-o strângere
mai puternică a carcaselor inelului!

Dacă se folosesc instrumentele corecte cu aplicarea unei forțe specifice şi sunt respectate întocmai indicaţiile producătorilor, atunci corecţiile la luneta de ochire sunt reduse la tragere. Utilizaţi optim componentele individuale pentru precizia maxim posibilă a combinaţiei selectate de armă/montaj/ lunetă de ochire.
SWAROVSKI OPTIK nu își asumă niciun fel de garanţie privind corectitudinea, actualitatea sau integritatea conţinutului paginilor.